Co sprzedajemy?

Zobacz opis przekrojów

 

W cennikach często posługujemy się informacją o “Stanie A” i “Stanie B” GreMagor. Co to oznacza? Poniżej uproszczony oraz bardziej szczegółowy opis naszej technologii.

Poniżej prezentujemy opis stanów, które każdorazowo wyceniamy indywidualnie w danej ofercie.

 

Oferujemy Państwu  zarówno sama konstrukcję nośną (GreMagor „State A“) jak również „uszlachetniony” stan surowy zamknięty (GreMagor „State B“). Jaki jest jego zakres, mogą Państwo znaleźć poniżej w naszym dokładnym opisie. Możliwe jest wykonanie również stanu deweloperskiego oraz pod klucz, z pomocą naszych partnerów wykonawczych. Skupiamy się jednak na stanach A oraz B – dla Państwa wygody i oszczędności.

Nasza konstrukcja może być montowana na różnych rodzajach fundamentów, czy to na ławie fundamentowej, czy na fundamencie punktowym, a także na ścianach piwnicy. Ze względu na specyficzne właściwości i cechy charakterystyczne podłoża pod fundamenty, nie wyszczególniamy w naszej ofercie cen wykonania fundamentu / płyty fundamentowej. Ponieważ nasz system budowlany umożliwia wysoki standard izolacji cieplnej, konstrukcja nośna powinna być dostosowana do tego standardu.

Zalecamy zastosowanie naszej płyty podłogowej do domu pasywnego GreMagor, charakteryzującej się wysokim współczynnikiem izolacji, posadowionej na płycie fundamentowej. Jest to działanie uzasadnione ekonomicznie.

Ze względu na znakomite wartości izolacji i poszycia, nasz system budowlany daje się zastosować w niskonakładowym i technicznie doskonałym domu pasywnym.

System budowlany GreMagor składa się z materiałów wysokiej jakości, które zwykle są stosowane w droższych domach. Materiały gwarantują trwałość i stabilność wymiarów, których próżno szukać w zwykłych konstrukcjach drewnianych czy też domach z prefabrykatów.

Konstrukcja nośna: szkielet (GreMagor Stan A)

Dotyczy to struktury nośnej domu. Powyższe odnosi się w pierwszym rzędzie do przedsiębiorstw budowlanych i przedsiębiorstw zajmujących się pracami ciesielskimi, które będą prowadziły dalsze etapy prac i które chcą zastosować szybki, najwyższej jakości a zarazem niskonakładowy system budowlany. Precyzyjna produkcja, umożliwia szybka budowę z zachowaniem dokładności montażu wszystkich elementów. Oczywiście mogą Państwo zlecić montaż szkieletu naszemu zespołowi monterów.

Konstrukcja ściany zewnętrznej

A1 moduły ściany zewnętrznej GreMagor (szerokość modułu 320mm)

A2 ramy GreMagor

B ściany wewnętrzne

B1 ściana nośna wewnętrzna GreMagor (szerokość modułu 230mm)

C ściany działowe

C1 ściana nienośna GreMagor (szerokość 90mm)

D dach (dach płaski lub dach spadzisty)

D1 płyta konstrukcyjna 12mm

D2 belka dwuteowa Steico o wysokość 300mm

E płyta podłogowa lub strop

E1 belka dwuteowa o wysokości zależnej od wyliczeń konstrukcyjnych

Stan surowy zamknięty (GreMagor Stan B)

Stan surowy zamknięty umożliwia prowadzenie dalszej budowy we wnętrzu oraz montaż infrastruktury technicznej budynku. Zawiera on zamknięte i izolowane poszycie budynku oraz okna. Ten stan prac przygotuje dla Państwa nasz zespół w ciągu zaledwie kilku dni. Bezpośrednio po tym etapie będą Państwo mogli rozpocząć prace wykończeniowe.

Płyta podłogowa domu pasywnego

Konstrukcja nośna płyty podłogowej domu pasywnego składa się z belek dwuteowych „Steico Joist” o wysokości 300 mm. Powierzchnia będzie całkowicie izolowana wełną mineralną lub innymi przenikalnymi dla pary wodnej materiałami izolującymi (celuloza, włókno drzewne). Spód jak i oblamówka zewnętrzna składa się z płyt cementowo-wiórowych (Cetris Basic pióro-wpust 12 mm). Na stronie wierzchniej ułożone będą płyty konstrukcyjne OSB III ( pióro-wpust 15 mm). Na niej znajdzie się płyta izolująca z włókna drzewnego (SteicoTherm 35mm), która jednocześnie służyć będzie jako izolacja cieplna ale również jako wygłuszenie  pod późniejszą warstwę jastrychu.

Ściana zewnętrzna

Ściana zewnętrzna jest sercem systemu budowlanego GreMagor. Chcielibyśmy również w tym przypadku przedstawić kilka szczegółów związanych z jej elementami.

Ściana składa się z ramy dolnej, modułów ściennych, podwójnych nadproży nad oknami  i ramy górnej. Ściana jest zamknięta płytą konstrukcyjną od wewnątrz i płytą  podtynkową od strony zewnętrznej. Izolacja termiczna znajduje się w ścianie i zajmuje 95% jej objętości.

Opatentowany moduł ścienny GreMagor spełnia funkcję konstrukcyjną w różnych osiach. W połączeniu z dalszymi modułami ściana się sama usztywnia. Ze względu na sterowaną CNC precyzję produkcji, kompletna konstrukcja ściany wykonana jest z dokładnością co do dziesiątej milimetra. Dlatego dzięki temu, możliwa jest szybka i bezbłędna budowa, podobna do budowy klockami LEGO. Zwyczajowe dla drewnianych budów szkieletowych podpory międzygeneracyjne ścian zewnętrznych są segmentowane na elementy w systemie ścian GreMagor zarówno ze względu na wysokość jak i szerokość. Moduł standardowy składa się z 4 podpór ( lite drewno konstrukcyjne, 40 x 90mm) i formatki łączącej od spodu i od góry (płyta wielofunkcyjna odporna na zawilgocenie Pfleiderer MFP P5). Moduł ma wysokość 43 cm i dlugosc 41,7 cm.

Oczywiście występują moduły przeznaczone dla narożników oraz ościeży drzwiowych i okiennych. Wymiary podpór nośnych mogą być dopasowane do wymagań konstrukcyjnych. Unikatową propozycją  jest ostatecznie wolna od mostków termicznych, budowa nośnej konstrukcji ściany. Konstrukcja ściany zewnętrznej ma z reguły wysokość 2,70m.

Rama dolna i górna, wykonana jest ze stabilnego pod względem wymiarów i będącego wysokiej jakości drewna fornirowanego (wysokość 60mm). Rama dolna jest zakotwiczona w fundamencie lub podłożu, albo jest z nimi połączona śrubami. Nadproża wykonane są także z drewna fornirowanego. To sprawia, ze można zastosować dalsze moduły do wysokości 3,20m w celu zapewnienia powierzchni mieszkalnej, eleganckiego i wydajnego oświetlenia. Pomiędzy elementami nadproża, można umieścić skrzynki z roletami o szerokości do 240mm.

Wewnętrzne poszycie jest wykonane za pomocą płyt konstrukcyjnych OSB III o grubości 12 mm, które stanowią jednocześnie odpowiednią szczelność przegród. Od zewnątrz ściana jest zamknięta przy pomocy  płyt podtynkowych (Steico Protect, 40mm). Są one stabilne i pomimo relatywnie niedużego ciężaru (230kg/m3) mają dodatkowe zdolności izolujące. Warto wspomnieć o zdolności absorpcji ciepła tego materiału, która latem zapewnia pomieszczeniom chłód.

Jeśli dom będzie budowany lub certyfikowany jako dom energooszczędny z kontrolowaną wentylacją pomieszczeń lub całkowicie jako dom pasywny, ze względu na niezbędne uszczelnienie przegród po stronie wewnętrznej, zostanie zamontowana dodatkowa ściana z miejscem na instalację elektryczną i wodną. Spowoduje to dalszy wzrost wartości wskaźnika izolacji termicznej i szczelności ściany zewnętrznej.

Dach

Dach tak samo jak i ściana zewnętrzna jest dopasowany do standardu domu pasywnego. Krokwie dachu składają się z belek dwuteowych o wysokości 300mm rozstawionych co 417 lub 834 mm. Strona wewnętrzna jest pokryta płytą OSB III (12mm), która stanowi warstwę ochronną i zabezpiecza szczelność poddasza. Poszycie dachu zamknięte będzie płytą izolacyjną z włókien drzewnych (35mm) lub alternatywnie płytą wiórową. Izolacja dachu, to maty z włókna mineralnego (alternatywnie: celuloza, włókna drzewne). Okna połaciowe zostaną zamontowane zgodnie z projektem.

Okna i drzwi

Okna jak i drzwi wejściowe w systemie GreMagor odpowiadają standardowi domu pasywnego. Oszklenie trój-szybowe jest zamontowane w profilu z tworzywa sztucznego o stabilnej konstrukcji. Drzwi i okna są osadzane w ścianie zewnętrznej w termo-izolacji. W ten sposób wyeliminowane są mostki termiczne wokół ościeży. Rolety napędzane są elektrycznie. Parapety mają współczynnik przenikania ciepła wynoszący tylko 0,025W/mK. Drzwi wejściowe są izolowane w sposób odpowiadający standardowi domu pasywnego.

Opcje:

Oprócz tynkowanej tynkiem akrylowym ściany zewnętrznej, możliwa jest alternatywnie ściana zewnętrzna z fasadą wentylowaną.

Materiały izolujące

Materiał izolujący z włókna mineralnego (z reguły wełna kamienna) jest standardowym materiałem izolacyjnym. Jego gęstość wynosi z reguły 25-30kg/m3. Jest materiałem dyfuzyjnie otwartym o dobrych parametrach izolacji cieplnej. Oprócz tego jest niedrogi.

Celuloza jest zwyczajowo wdmuchiwana. Zaleta polega na tym, że dostaje się ona nawet w najmniejszy „kąt” konstrukcji. W związku z tym zapewniona jest dobra izolacja akustyczna i izolacja termiczna. Cena jest trochę wyższa od ceny włókien mineralnych.

Materiał izolujący z włókna drzewnego ze względu na materiał wyjściowy (drewno) i swoja gęstość (50kg/m3) ma wyraźnie wyższą pojemność magazynowania ciepła, co daje się szczególnie łatwo zauważyć w gorące dni lata. Dobra izolacja akustyczna. Do tego przoduje w zakresie kryteriów ekologicznych i dlatego jest regularnie stosowany w domach wysokiej jakości, należących do tych najdroższych. Ponieważ odbieramy od producenta tego materiału izolującego również inne materiały w znacznych ilościach, jesteśmy w stanie przedstawić naszym klientom korzystne ceny.

Materiał fasadowy

Płyty podkładowe pod tynk z dyfuzyjnego materiału z włókien drzewnych opatrzone są w elastyczny i tak samo dyfuzyjny tynk akrylowy. Wygląda to bardzo estetycznie i jest relatywnie niedrogie. Alternatywę stanowi fasada wentylowana. Poszyciem ściany zewnętrznej jest, zamiast płyty podtynkowej, płyta pilśniowa średniej grubości (MDF lub ciężka płyta z włókna drzewnego). Na łatach montowane są płyty fasadowe. Okładzina i tym samym ochrona przed czynnikami atmosferycznymi jest zapewniona przez te płyty. Na fasady używamy płyt cementowo-wiórowych. Są one korzystne cenowo, wyglądają dobrze są długowieczne i nie wymagają przede wszystkim konserwacji. Po uzgodnieniu możliwe są także inne okładziny fasadowe.

Standard domu pasywnego

Poszycie zewnętrzne budynku jest silnie izolowane. Współczynniki przenikalności ciepła wynoszą dla ściany zewnętrznej (grubość 41 cm z płytą podtynkowa i z warstwą instalacyjną) U=0,09W/(m2*K) oraz dla dachu izolowanego U=0,12W/(m2*K). Wymagane rozporządzeniem o oszczędzaniu energii wartości są spełniane z naddatkiem. Istnieje także możliwość budowy domu niskoenergetycznego z prostym systemem grzewczym. Istnieje jednakże także możliwość wyposażenia domu w kontrolowany system wentylacyjny dla powierzchni mieszkalnej i rozbudowanie takiego domu do standardów domu pasywnego. Przy zastosowaniu wtórnego sytemu ogrzewającego w urządzeniu wentylującym, można zrezygnować z regularnego, wodnego urządzenia grzewczego. Można się zastanowić nad uzasadnionym gospodarczo zastosowaniem ogrzewaniem na podczerwień.

Przykładowe ceny: Kliknij

Wszystkie materiały użyte do budowy, posiadają wymagane certyfikaty jakościowe. Drewno konstrukcyjne C24 z certyfikatem CE.
Powyższe parametry wyceniane są każdorazowo indywidualnie według danego projektu, dlatego opis nie stanowi oferty handlowej.