Kontakt

Kontakt w sprawie zapytań – Polska

Grzegorz Stelmaszczyk – Prezes Zarządu

E-mail: ceo@cadacasa.eu

Mob.: +49 152 37285591

Siedziba spółki:

Cada Casa Sp. z o.o.
Plac gen. Hallera 5/14 A
03-464 Warszawa

XIII Wydział KRS Warszawa
KRS 0000585567
REGON: 363196660, NIP: 1132899446
Kapitał zakładowy 215 000 zł, w całości opłacony.

Księgowość:

Verific Sp. z o.o.