Kredyty

Uzyskaj finansowanie inwestycji

 

Poniżej przedstawiamy partnerów, współpracujących ze spółką. Prosimy o bezpośredni kontakt.

Aneta Kitowska

Doradca

+48 22 77 73954

+48 781 990 814

e-mail: aneta.kitowska@bgzbnpparibas.pl

Magdalena Jakubowska 

+48 22 77 73953

+48 603 080 972

e-mail: magdalena.jakubowska@bgzbnpparibas.pl

 

BGŻ BNP Paribas S.A.

ul. Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

Oddział w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Rynek 10

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

 

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.
Kredyt hipoteczny w banku BGŻ BNP Paribas to:

● Nawet 0 zł prowizji za udzielenie kredytu
● Marża od 1,5%
● Nawet do 15% kredytu na dowolny cel

Zapraszamy do kontaktu z doradcą.

Bartłomiej Barczak

Menedżer Zespołu Doradców ds. Rozwoju   Biznesu

+48 512 369 187

Fructum sp. z o.o.

ul. Chopina 41 lok. 2

20-023 Lublin

Fructum sp. z o.o. z siedzibą w 20-023 Lublin, ul. Fryderyka Chopina 41 lok. 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Lublin-Wschód w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000054660, o kapitale zakładowym 10 000,00 PLN, REGON: 360794538, NIP: 9462651802

Przykładowe symulacje:

PKOSA10L

PKOSA30L

Uwaga! Symulacje w celach pokazowych – wykonane według cen październik 2016 oraz przykładowych kwot inwestycji. Ważne wyłącznie we współpracy z firmą Fructum. Nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Symulacje są własnością Fructum – przedstawione na podstawie zgody od Fructum.