Zawsze energooszczędni

Konstrukcja zawsze pasywna

 

Wiele mówi się o standardach NF15 oraz NF40, które definiują ogólne zapotrzebowanie na energię, użytą do ogrzania i wentylacji 1 metra kwadratowego powierzchni w ciągu roku. Są to parametry odpowiednio 15 kWh/m2/rok oraz 40 kWh/m2/rok. Są to jednak standardy zdefiniowane obecnie pod zmianę przepisów, która ma nastąpić w związku z wdrażaniem w życie dyrektyw unijnych 2012/27/UE, 2010/31/UE, jak również wcześniejszych, które obecnie są już stosowane w praktyce.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera działania służące zastosowaniu odpowiednich standardów energetycznych w budynkach nowobudowanych, udzielając dopłat do kredytów na inwestycję.

W praktyce, aby uzyskać pierwszy próg dotacyjny, budynek musi spełniać wymagania dla NF40, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby wartościami zbliżyć się do mniejszego zapotrzebowania energetycznego, na przykład na poziomie 20 kWh/m2/rok lub modyfikując tak, aby dom był energooszczędny, ale w wariancie bez dotacji. Wiele osób decyduje się właśnie na taki wariant, kalkulując wartość dotacji względem ilości nakładów, jakie trzeba ponieść na dopełnienie standardu NF15.

Problemem jest zastosowanie klasycznych systemów, które są dostosowywane do wymogów pasywnych zamiast użycia technologii, projektowanych z myślą o domach pasywnych. Wymogi dla budynków są bezlitosne, a współczynniki ujawniają słabości systemów, które były stosowane przez setki czy dziesiątki lat. Dla przykładu, wymagania dla ścian zewnętrznych w standardzie NF15 kształtują się na poziomie Umax = 0,12 W/m2*K, podobnie dla dachów. Z kolei stropy powinny charakteryzować się przewodnością na poziomie nie większym niż Umax = 0,15 W/m2*K. Dla przykładu, według danych z kalkulatora przenikalności cieplnej aby osiągnąć współczynnik przenikalności 0,11, przy użyciu Porotherm 38 dryfix trzeba użyć aż 20 cm styropianu pod domy pasywne, czyli z obniżonym współczynnikiem przewodności 0,032. To daje grubość ściany z ociepleniem aż 58 cm, do tego dochodzą tynki, eliminacja mostków termicznych w miejscach, gdzie współczynniki są zaburzone. Dla kontrastu, w naszym systemie standardowa ściana pod NF15 ma grubość 36 cm i wraz z wypełnieniem osiąga bez problemu współczynnik 0,11. Co ważne, naszej ściany nie trzeba ocieplać dodatkowo – konstrukcja jest po prostu pasywna.

Istotnym czynnikiem w konstrukcjach pasywnych jest również ilość mostków termicznych i współczynniki je charakteryzujące, jak również ich skuteczne ograniczenie. Nasza konstrukcja praktycznie eliminuje występowanie mostków termicznych poprzez zachowanie ciągłości warstwy izolacji w przegrodach zewnętrznych i na ich połączeniach.

Do podstawowych zalet konstrukcji GreMagor należy:

– eliminacja mostków na połączeniach ościeżnica-ościeże, puszek rolet, progów drzwiowych balkonowych i wejściowych

– połączeń występujących w oknach dachowych

– połączeń ścian zewnętrznych z dachem

– połączeń stropów nad nieogrzewanymi piwnicami ze ścianami zewnętrznymi,

– miejsc łączeń ścian zewnętrznych i wewnętrznych

– itd.

Podsumowując, nasza konstrukcja, z racji opatentowanych rozwiązań, jest zawsze pasywna, dlatego nawet zastosowanie pozostałych elementów, jak tańsze okna, drzwi czy brak rekuperacji, nie obniżają aż tak mocno parametrów energooszczędności domu, co może stanowić pośrednie rozwiązanie dla osób, które chciałyby połączyć klasyczne działanie z rozwiązaniami pasywnymi i w ten sposób obniżyć koszty utrzymania domu.

Zobacz: